Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Data i hora oficials: 14:23 | 19/07/2024

Requisits responsabilitat patrimonial

D’acord a l’estipulat a l’art.67 de la Llei 39/2015, els interessats només poden sol·licitar l’inici d’un procediment de responsabilitat patrimonial quan no hagi prescrit el seu dret a reclamar

Per tal que la reclamació de responsabilitat patrimonial pugui prosperar han de complir-se els següents requisits:

1.- Ha de tractar-se d’un dany real, avaluable econòmicament, individualitzat en una persona o grup de persones (que haurà de ser qui fa la reclamació).

2.- Que el dany patit no sigui com a conseqüència del compliment d'un deure legal, i que hi hagi existència real i directa de relació de causalitat entre la prestació del servei (o no prestació) i el dany produït.

3.- El dany no pot ésser conseqüència de força major.