Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Data i hora oficials: 10:49 | 25/05/2024

Informació de la Seu electrònica

Titularitat i òrgans responsables de la gestió 

La titularitat d'aquesta seu electrònica correspon al l'Ajuntament de Viladecavalls. L'òrgan responsable de la gestió dels continguts i serveis accessibles des d'aquesta seu és Alcaldia.


 Sistemes de signatura acceptats en els diferents procediments 

Per accedir als serveis electrònics que s'ofereixen a través de la Seu Electrònica de l'Ajuntament de Viladecavalls que requereixen d'identitat digital, és necessari disposar del corresponent certificat electrònic.

Actualment els acceptats són:

  1. El Document Nacional d'Identitat Electrònic
  2. Els identificadors digitals emesos per l'Agència Catalana de Certificació, inclosos els que emet per a empleats de les administracions públiques catalanes
  3. Qualsevol altre certificat emès per una entitat de certificació que estigui classificada per l'Agència Catalana de Certificació, on la validació del mateix es faci a través de la seva Plataforma de Serveis d'Identificació i Signatura (PSIS)

Per a obtenir més informació sobre els certificats referits accediu a les pàgines web de les entitats corresponents.


Certificats de dispositiu utilitzats

 

Seu Electrònica

URL:  www.viladecavalls.cat/seu-electronica

Emès per a: www.viladecavalls.cat

Emès per: Agència Catalana de Certificació - AOC

Tipus certificat:  Certificat de Seu de nivell mig (CDS-1)

 

L'Ajuntament de Viladecavalls també reconeix com a pròpies i integrants de la seu electrònica, tot i no estar dintre dels seus dominis, les següents adreces i els corresponents certificats:

 

Portal de Transparència

URL: https://www.seu-e.cat/web/viladecavalls


Carpeta Ciutadana

URL: https://carpeta.viladecavalls.cat

Emès per a: carpeta.viladecavalls.cat

Emès per: Let's Encrypt Authority X3 - AOC

Tipus certificat:  Certificat de servidor SSL


Catàleg de Tràmits

URL: https://tramits.viladecavalls.cat/OAC/CdS.html

Emès per a: tramits.viladecavalls.cat

Emès per: Let's Encrypt Authority X3 - AOC

Tipus certificat:  Certificat de Seu electrònica


Perfil de Contractant

URL: https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/viladecavalls

Emès per a: Generalitat de Catalunya

Emès per: Agència Catalana de Certificació (NIF Q-0801176-I)

Tipus certificat: Certificat de Seu de nivell mig (CDS-1)


Gestió Tributària

URL: http://www.diba.cat/web/municipis/inici/-/menudirectori/tributs/08300

Emès per a: Organisme de gestió tributària

Emès per: Agència Catalana de Certificació

Tipus certificat: Certificat de Seu de nivell alt (CDS-1)


Tramitació electrònica

URL: https://tramits.seu.cat

Emès per a: Consorci Adminsitració Oberta Electrònica de Catalunya

Emès per: Agència Catalana de Certificació

Tipus certificat: Certificat de Seu de nivell mig (CDS-1)


Butlletí Oficial de la Diputació de Barcelona (BOPB)

URL: https://bop.diba.cat/

Emès per a: bop.diba.cat

Emès per: Fabrica Nacional de Moneda y Timbre (FNMT)

Tipus certificat: Clase 2 CA

 


 

Eines de validació de certificats 

  1. L'Agència Catalana de Certificació ofereix l'eina següent per a la validació d'un certificat o d'una signatura:  AOC Signasuite - Inici 
  2. El Ministeri de Política Territorial i Administració Pública ofereix l'eina següent per a la validació de certificats i signatures:https://valide.redsara.es

 


 

Calendari de dies inhàbils 

Calendari de festius