Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Data i hora oficials: 21:07 | 13/07/2024

Recursos Humans

El servei de Recursos Humans té com a missió principal planificar de forma coherent i acurada la dotació de l’equip professional d’empleats i empleades de l’Ajuntament de Viladecavalls i gestionar el desenvolupament professional i la qualitat dels recursos humans de l’organització, amb la finalitat d’aconseguir la millora en la prestació dels serveis públics municipals.

Què fem?

Ens encarreguem de les eines de planificació, selecció i provisió, de la contractació i nomenament del personal, de les relacions laborals, de les retribucions i la gestió de la Seguretat Social, formació, prevenció de riscos laborals, vigilància de la salut i de les relacions amb les persones i òrgans de representació del personal.


Què oferim?

  • Tramitem els expedients d’aprovació i modificació de la plantilla de personal i catàleg de llocs de treball, l’oferta d’ocupació pública, l’organigrama i confeccionem el Capítol I del pressupost municipal (despeses de personal)
  • Gestionem els procediments relatius a les convocatòries públiques de selecció i provisió, les borses de treball i altres processos de contractació. Preparem i supervisem la documentació, els terminis i el desenvolupament de les proves
  • Tramitem els expedients administratius derivats de les relacions laborals i prestacions de serveis dels empleats i empleades de l’Ajuntament de Viladecavalls, funcionaris o laborals: contractacions, nomenaments, preses de possessió, excedències, jubilacions, llicències i permisos, expedients disciplinaris, ajuts socials, etc.
  • Detectem les necessitats formatives del personal de l’Ajuntament, planifiquem i gestionem els aspectes tècnics en matèria de formació interna, externa. Participem del Pla Agrupat de Formació de la Diputació de Barcelona
  • Vetllem per la seguretat i salut en els llocs de treball i coordinem les relacions amb els serveis de prevenció aliens en els àmbits de vigilància de la salut i de prevenció dels riscos laborals, quant a les revisions mèdiques del personal
  • Controlem l’accidentabilitat laboral, tramitem els documents i els informes d’investigació d’accidents
  • Assumim la interlocució amb les persones membres del Comitè del personal laboral i el Delegat dels funcionaris, en processos de negociació col·lectiva, Comissió Paritària, reunions periòdiques, informació etc.

A qui ens adrecem?

Als empleats i empleades de l’Ajuntament, i a la ciutadania en general.


Plans i projectes

Actuacions relacionades


Dades de contacte

SERVEI DE RECURSOS HUMANS
ÀREA DE PRESIDÈNCIA / ALCALDIA
Carrer Antoni Soler i Hospital 7-9
08232 Viladecavalls
Telèfon: 93 788 71 41
Horari: de dilluns a divendres de 8.30 a 14.00 hores