Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Data i hora oficials: 07:51 | 20/07/2024

Fitxa de Servei: Benestar Social

El Servei de Benestar Social són el conjunt coordinat d'actuacions municipals orientades a millorar el benestar social de la ciutadania mitjançant la prestació de serveis d'informació, atenció i suport personal. L’objectiu és garantir les necessitats socials bàsiques de les persones en el manteniment de la seva autonomia personal.

Què fem?

Els Serveis socials municipals són el primer nivell del sistema públic de serveis socials i els més pròxims a les persones i famílies. L’atenció es presta mitjançant equips de professionals (educadors/res socials, treballadors/res socials).
Els serveis socials bàsics municipals inclouen: els equips bàsics d’atenció social, els serveis d’atenció domiciliària, programa d’atenció a la dependència, servei d’informació i atenció a dones, atenció a persones amb discapacitat, servei d’atenció a la infància i adolescència i família així com altres recursos complementaris com les ajudes econòmiques d’especial urgència i els programes de subvencions.
L’accés als serveis socials bàsics es realitza a través del servei d’ acollida o de primeres visites. Aquest servei proporciona el primer contacte de la ciutadania amb els Serveis Socials Bàsics i valora de forma individual la situació personal i/o familiar, per tal de donar una resposta personalitzada a la necessitat plantejada i així derivar al tècnic referent.
El servei està distribuït en 2 zones, Casc urbà i Can Tries. A les dues zones hi ha un centre de serveis socials. En aquests centres es porta a terme l’atenció.


Què oferim?

Els equips bàsics d’atenció social primària ofereixen una atenció global i àmplia a tot allò que té a veure amb les necessitats socials bàsiques de les persones.

  • CARTA DE SERVEIS
  • Donem suport i atenció individual, familiar i de grup en funció de la necessitat plantejada
  • Implementem actuacions de caire preventiu per evitar situacions d’exclusió social
  • Promovem la integració social de les persones en dificultat social mitjançant l’assignació de recursos
  • Gestionem ajudes d’especial urgència
  • Tramitem recursos i prestacions específiques per gent gran, per persones amb diversitat funcional, infància i família
  • Coordinem grups de treball en benefici de programes de caire comunitari que promoguin el benestar social al territori
  • Derivem a recursos i serveis especialitzats de la xarxa quan la situació ho requereix
  • Participem en xarxes locals i comarcals d’interès social de temes tals com drogodependències, violències, comissions educatives d’atenció a la diversitat, etc.

A qui ens adrecem?

Ens adrecem a tota la ciutadania.


Plans i projectes

Actuacions relacionades


Dades de contacte

SERVEI DE BENESTAR SOCIAL
ÀREA DE SERVEIS A LES PERSONES
Antoni Soler Hospital 11
08232 Viladecavalls
Telèfon: 93 788 71 41 Ext. 9114 (opció 2)
Adreça electrònica: serveissocials@viladecavalls.cat
Horari: de dilluns a divendres de 9.00 a 14.00 hores


Equipaments