Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Data i hora oficials: 05:54 | 21/07/2024

Fitxa de Servei: Joventut

El servei de joventut és el que té per objectiu concretar, planificar i articular el Projecte de les activitats de Joventut orientades a donar resposta a les necessitats dels joves del municipi en matèria d’assessorament, informació i orientació en diferents àmbits presents a la vida del jove. Persegueix també establir un vincle amb els joves per recollir les seves demandes i necessitats.

Què fem?

Els Punts d’Informació Jove tot desenvolupant els següents objectius:

 • L’exigència de donar resposta de manera dinàmica a les dificultats que apareixen a la vida dels joves i per a les quals es reclamen solucions
 • Apropar eines per tal que la transició infant-adult esdevingui el més satisfactòriament possible
 • Entendre el reclam dels joves a ser visualitzats per la societat actual com a membres d’un col·lectiu amb una identitat precisa i diversa
 • Propiciar la necessitat de desenvolupar xarxes de comunicació amb els joves i entre el joves
 • A més, volem acompanyar al jove en el procés de desenvolupar els aspectes bàsics d’una persona, donar suport, eines i informació quan els joves tenen necessitat d’informació específica respecte a diferents temàtiques presents en el seu dia a dia

Així mateix, acompanyem al jove en el procés de desenvolupar els aspectes bàsics d’una persona, donar suport, eines i informació quan els joves tenen necessitat d’informació específica respecte a diferents temàtiques presents en el seu dia a dia.


Què oferim?

 • Oferim accés lliure als espais joves a tots els joves del municipi

 • Atenem els joves que s’adrecen als Punts d’Informació Jove municipals recollint també les seves propostes

 • Informem, assessorem i orientem en el procés d’accés al món laboral mitjançant la col·laboració amb el Servei d’Ocupació, orientant en el pas de l’escola al treball, apropant les opcions d’emprenedoria i de programes per potenciar la inserció laboral

 • Donem informació, assessorem i orientem sobre diferents temàtiques que preocupen al jove com l’educació i les sortides professionals, el lleure, l’habitatge, la cultura, la tramitació d’inscripcions en formació en el lleure o en programes d’ocupació o en cicles formatius, la salut i els hàbits saludables i tòxics, el món laboral i els recursos per accedir-hi, la mobilitat internacional, el monitoratge, intercanvis en temps d’oci o altres ocupacions, les noves tecnologies, etc.

 • Promovem l’associacionisme i la participació juvenil mitjançant diferents activitats on es barregen perfils de joves diferents, iniciatives de voluntariat, grups de discussió i emprenedoria heterogenis, apropament de l’entitat juvenil Consell Jove a la resta de joves no associats, fomentant la participació activa del jovent local en els diferents esdeveniments del poble, apropant eines i recursos com programes, beques, subvencions, acompanyant als joves en els seus projectes i propostes

 • Gestionem la informació, l’assessorament i la orientació descentralitzades i ubicades a l’IES Viladecavalls mitjançant la informadora/orientadora juvenil del municipi en el marc del programa Zona Jove

 • Donem accés a un espai per estudiar i fer deures als Punts d’Informació així com donem suport als joves que ho sol.liciten

 • Apropem un punt TIC (Tecnologies de la informació i la comunicació), oferint espais habilitats per acollir ordinadors de sobretaula o portàtils i programari, que amb el suport d'un responsable faciliten als joves de
  Viladecavalls l'accés a la societat de la informació. A més aquests espais disposen de zona wifi


A qui ens adrecem?

 • Ens adrecem a tots els joves adults, adolescents o pre adolescents entre 11- 29 anys ja formin part d’alguna associació jove o siguin joves no associats
 • A pares, mares i famílies de joves
 • A centres de secundària
 • Al darrer curs de centres de primària
 • A entitats no juvenils que concentren molts joves
 • Entitats juvenils
 • Agents socials lligats a adolescència o joventut

Plans i projectes

Actuacions relacionades


Dades de contacte

SERVEI DE JOVENTUT 
ÀREA DE SERVEIS A LES PERSONES
Carrer Antoni Soler i Hospital 7-9
08232 Viladecavalls
Telèfon: 93 788 71 41
Adreces electròniques: joventut@viladecavalls.cat i puntjove@viladecavalls.cat
Horari: de dilluns a divendres de 8.30 a 14.00 hores


Equipaments