Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Data i hora oficials: 09:14 | 20/07/2024

Àrea de Territori

Medi Ambient

El Servei de Medi Ambient té la funció de gestionar les competències municipals en matèria de medi natural, fauna, sostenibilitat, contaminació i sensibilització ambiental.

Obres i Serveis

El Servei d’Obres i Serveis te com a objectiu treballar perquè els ciutadans i ciutadanes puguin gaudir d’un espai públic i equipaments municipals de qualitat, garantint les necessitats de la seva vida quotidiana.

Urbanisme

El Servei d’Urbanisme s’encarrega del desenvolupament urbanístic de Viladecavalls, d’acord amb les disposicions previstes al planejament i d’informar i tramitar les llicències i comunicacions d’obres, així com d’informar de la compatibilitat de les activitats econòmiques que es pretenen implantar amb el planejament vigent. El planejament urbanístic comprèn el conjunt d’instruments tècnics i normatius que es redacten per ordenar i regular l’ús del sòl i per establir el model urbanístic de municipi. El principal instrument d’ordenació urbanística de Viladecavalls és el Pla general d’ordenació i llur Revisió, als quals els hi correspon classificar el sòl, definir l’ordenació de la implantació urbana i concretar les determinacions per al desenvolupament urbà, entre altres coses.

Mobilitat

El servei de transport públic municipal, ha de contribuir a satisfer les necessitat de mobilitat de tots els ciutadans i les ciutadanes i col·laborar en la millora del medi ambient, l’accessibilitat i la qualitat de vida, dintre de les competències que el marc legal estableix.