Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Data i hora oficials: 19:29 | 14/07/2024

Impantació d'una caldera de biomassa i xarxa de calor per abastir la calefacció de l'Escola Rosella i l'Escola Municipal de Música

Impantació d'una caldera de biomassa i xarxa de calor per abastir la calefacció de l'Escola Rosella i l'Escola Municipal de Música.

Aquest projecte s’ha realitzat gràcies a la línia d'ajuts als EELL per projectes d'inversió en economia baixa en carbono.

El cost total de l’actuació a sigut de 279.082 €, i s’han rebut dues ajudes econòmiques: de 88.097 € per part del Pla Únic d'Obres i Serveis de Catalunya (PUOSC) i de 108.083 € per part de l’Institut per la Diversificació i Estalvi de l'Energia (IDAE) i el Fons de Desenvolupament Regional Europeu (FEDER). La resta de finançament de l’obra s’ha realitzat a càrrec de l’ajuntament.

Logo FEDERunamaneradehacereuropa.jpg

unioeuropea.jpg

Descripció

La xarxa de calor i la caldera de biomassa instal·lada, d’una potència de 300 kW, substitueix les calderes de gas natural (GN) existents als dos equipaments municipals, que continuen operatives com a suport auxiliar en cas d'avaria o sistema de reforç. El consum de GN en el futur serà residual, només com a suport a la caldera de biomassa en cas d’aturada.

La caldera s'alimenta amb estella procedent de biomassa que s’emmagatzema mitjançant descàrrega pneumàtica dins d’una sitja adjacent al mòdul tèrmic de 53 m3 de capacitat, que proporciona una autonomia de combustible d'unes 3 setmanes en període d'hivern.

Tots dos mòduls, el que allotja la caldera amb el dipòsit d’inèrcia, i el que conté la sitja de combustible, queden configurats conformant un únic contenidor allargat de mides 11,00 x 4,20 x 3,75 m (LxAxH) amb l'envolupant a base de panells ‘sandvitx’ d'aïllant tèrmic revestits exteriorment amb fusta tractada.

 


Objectius

La substitució del consum d’energia fòssil no renovable (gas natural) per combustible de biomassa suposa una millora de l’eficiència energètica de la calefacció dels dos equipaments municipals, amb un estalvi econòmic en el consum d’energia primària estimat en 12.380 €/any estimat segons projecte, i alhora una reducció d’emissions de CO2 a l’atmosfera de 64,5 tones/any.

L’energia tèrmica generada serà de 341.000 kWh/any, el que equival a un consum d’unes 94,6 tones d’estella forestal de pi.

 


Resultats

Estalvi energètic del 3,77 % respecte el consum inicial de combustible fòssil (GN)

Estalvi econòmic de consum d’energia primària: 12.380 €/any (*)

Reducció d’emissions de CO2:    64,5 tones/any

IMPORT DE LA INVERSIÓ:         279.082 €

Subvenció IDAE/FEDER:            108.083 €  (línia d'ajuts als EELL per projectes d'inversió en economia baixa en carbono)

Resta de finançament:               Ajuntament de Viladecavalls i subvenció PUOSC 88.097 €

 

(*) Import estimat segons dades del projecte; a preus actualitzats, a finals de 2022, del gas natural i de l’estella forestal, l’estalvi és de l’ordre de 47.258,85 €/any (un 72,2%), amb tendència a incrementar segons l’evolució dels preus de mercat energètic.