Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Data i hora oficials: 22:22 | 16/07/2024

Renovació de l'enllumenat públic

Informació sobre el Projecte de subministrament i instal·lació de mesures per a millorar l’eficiència energètica i el grau de compliment de normativa de l’enllumenat públic municipal de Viladecavalls.
Aquest ha estat un projecte realitzat gràcies a la línia d’ajuts per a la renovació de les instal·lacions d’enllumenat exterior municipal, cofinançada  pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) de la Unió Europea, gestionada per l’Instituto de Diversificación y Ahorro Energético (IDAE), amb càrrec al Fons Nacional d’Eficiència Energètica, amb l’objectiu d’aconseguir una economia més neta i sostenible.
FondNacional-Eficiencia-Energet.jpg

Introducció

Descripció

Substitució de bona part de les llumeneres de l’enllumenat públic exterior (1.010 unitats) per altres de tecnologia LED, millorant la qualitat lumínica dels nostres carrers, reduint el consum energètic i les emissions de CO2 associades i donant compliment a la normativa en matèria de prevenció de la contaminació lluminosa.

També s’ha intervingut en nombrosos quadres elèctrics de l’enllumenat públic per tal de millorar el compliment del Reglament elèctrotecnic de Baixa Tensió REBT (RD842/2002) i Reglament d’eficiència energética de l’enllumenat exterior i les seves instruccions tècniques complementàries (Real Decret 1890/2008), així com s’ha incorporat mesures de telemesura i telegestió.


Objectius

Millorar l’eficiència energètica i la gestió de l’enllumenat públic municipal.

Aquesta actuació s’integra en el Pla d’Acció per l’Energia Sostenible de Viladecavalls (PAES), el qual deriva el compromís adoptat per l’Ajuntament de Viladecavalls en el Pacte d’Alcaldes contra el Canvi Climàtic.


Resultats

  • ESTALVI ENERGÈTIC: 76 % (438,22 MWh / any)
  • 228 Tones equivalents de CO2 / any 
  • Estimat 63.000 € / any 
  • IMPORT DE LA INVERSIÓ: 529.560,28 €
  • Préstec concedit (Programa enllumenat IDAE): 529.560,28 €

Emblema Europa

UNIÓN EUROPEA
Fondo europeo de desarrollo regional (FEDER)
Una manera de hacer Europa