Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Data i hora oficials: 08:34 | 16/07/2024

Fitxa de Servei: Medi Ambient

El Servei de Medi Ambient té la funció de gestionar les competències municipals en matèria de medi natural, fauna, sostenibilitat, contaminació i sensibilització ambiental.

Què fem?

Desenvolupem tasques per al foment i la conservació del medi ambient municipal i gestionem  serveis ambientals, com són la recollida i tractament de residus, l’atenció y el control als animals domèstics, la prevenció d’incendis forestals, actuacions contra el canvi climàtic, foment del medi natural, intervenció en el control de la contaminació, així com altres qüestions vinculades al medi ambient.


Què oferim?

Els serveis que oferim, agrupats per àrees temàtiques són:

 • RESIDUS
  • Gestionem la recollida, transport i tractament dels residus municipals, (paper-cartró, vidre, envasos lleugers, matèria orgànica, rebuig, oli de cuina usat, poda, voluminosos, etc).
  • Gestionem la Deixalleria Municipal, que és l’equipament on es poden dur els residus municipals que no es poden dipositar a les rutes diàries de recollida per les seves característiques de dimensions, poder contaminant, etc. (per ex. Pintures, aparells elèctrics, piles, ferralla, etc.).
  • Tramitem les sol·licituds de targeta de serveis per accedir a la deixalleria municipal.
  • Controlem i gestionem retirada d’abocaments incontrolats de residus.
  • Supervisem i participem del compliment dels plans de prevenció i gestió de residus, convenis i acords, en matèria de residus, que afecten al municipi.
  • Informem les sol·licituds de la deducció de la taxa d’escombraries domèstica per ús de la deixalleria i per auto compostatge casolà.
  • Informem les sol·licituds d’exempció de la taxa d’escombraries comercial per disposar de servei privat de gestió de residus.
  • Tramitem els possibles expedients administratius en matèria de residus.
 • PREVENCIÓ D’ALTRES FORMES DE CONTAMINACIÓ
  • Supervisem el funcionament de la Depuradora del sector Can Coromines
  • Gestionem el Mapa de Capacitat Acústica del municipi i el Mapa Estratègic de Sorolls i el Pla d’Actuació de Sorolls al municipi de Viladecavalls, com integrants de l’aglomeració urbana Vallès Occidental II (barri de Can Trias+ Terrassa).
  • Realitzem actuacions de seguiment i foment de la qualitat del aire, com per exemple mesures, estudis i requeriment de contaminació per sorolls i olors.
  • Col·laborem amb altres àrees municipals per a la correcta gestió de les aigües residuals urbanes del municipi.
 • PREVENCIÓ D’INCENDIS FORESTALS
  • Realitzem actuacions del Pla Municipal de Prevenció d’Incendis forestals, corresponents a l’arranjament i senyalització de les pistes forestals i punts d’aigua contra incendis situats en medi forestal, en col·laboració amb la Diputació de Barcelona i l’Agrupació de Defensa Forestal (ADF).
  • Realitzem el manteniment i obertura de les franges perimetrals contra incendis a les urbanitzacions del municipi.
  • Realitzem avisos i requeriments als solars per al seu manteniment i desbrossada de la vegetació.
  • Registrem i trametem al Departament de la Generalitat de Catalunya, les comunicacions de cremes controlades de restes verdes, del 16 d’octubre al 14 de març.
  • Registrem i trametem al Departament de la Generalitat de Catalunya, les sol·licituds d’activitats amb risc d’incendi forestal durant període de màxim risc d’incendi forestal, del 15 de març al 15 d’octubre.
  • Col·laborem i donem suport a l’ADF Viladecavalls, coordinats amb la Federació d’ADFs del Vallès Occidental.
  • Col·laborem en el Pla d’Informació i Vigilància contra incendis forestals a l’estiu, de la Diputació de Barcelona.
 • CANVI CLIMÀTIC
  • Impulsem el Pla d’Acció per l’Energia Sostenible del municipi, derivat de l’adhesió de Viladecavalls  del pacte europeu d’Alcaldes i Alcaldesses contra el Canvi Climàtic, desenvolupant actuacions transversals al Consistori i al municipi, per millorar l’eficiència energètica, promocionar les energies renovables, disminuir les emissions de CO2 i preparar-nos pels efectes del Canvi Climàtic.
  • Col·laborem amb altres departaments per a la prevenció de la contaminació lluminosa.
 • FOMENT DEL MEDI NATURAL
  • Vetllem i assessorem per a la conservació i protecció del medi natural de Viladecavalls.
  • Fomentem la conservació, el respecte i el gaudi responsable de l’entorn natural de Viladecavalls.
  • Tramitem les llicències municipals per a la tallada d’arbres en zones urbanes.
  • Promovem i elaborem estudis i plans de protecció dels valors i protecció del patrimoni natural del municipi.
  • Donem suport a entitats de caire ambientalista o naturalista que actuen al municipi.
 • INFORMACIÓ I SENSIBLITZACIÓ
  • Participem i impulsem campanyes i activitats d’informació i sensibilització en matèria mediambiental de cara a la ciutadania, centres escolars, etc.
  • Col·laborem amb altres departaments per a l’ambientalització de l’actuació municipal.
  • Responem a consultes de la ciutadania sobre qüestions de tipus ambiental.
  • Impulsem i gestionem plans i programes per a la consecució d’objectius de sostenibilitat.
  • Facilitem dades de l’estació meteorològica municipal.
  • Elaborem ordenances i reglaments municipals en matèria medi ambiental.
 • ANIMALS DOMÈSTICS I FAUNA 
  • Gestionem el Servei de Recollida, Acollida i Atenció als animals domèstics abandonats.
  • Realitzem esterilitzacions i assessorament en casos de colònies controlades de gats.
  • Gestionem el cens municipal d’animals domèstics (gossos/es, gats/es i fures).
  • Tramitem les llicències per al tinença i conducció municipal de gossos/es potencialment perillosos.
  • Intervenim, assessorem o col·laborem amb les altres administracions competents, en matèria de fauna salvatge, exòtica i plagues forestals.
  • Tramitem els possibles expedients administratius en matèria d’animals domèstics.

A qui ens adrecem?

A la ciutadania en general, així com col·laborem amb entitats d’àmbit ambientalista o naturalista, col·laborem de forma transversal amb els altres departaments del Consistori i assessorem als òrgans municipals.


Plans i projectes

Actuacions relacionades


Dades de contacte

SERVEI DE MEDI AMBIENT
ÀREA DE TERRITORI
Carrer Nou 14
08232 Viladecavalls
Telèfon: 93 788 71 41
Adreça electrònica: mediambient@viladecavalls.cat
Horari: de dilluns a divendres de 8.30 a 14.00 hores


Equipaments


Observacions

Els tràmits de reducció fiscal de la taxa d’escombraries per autocompostatge i ús de la deixalleria, així com el de sol·licitud d’exempció de la taxa d’escombraries comercial per disposar de servei privat de gestió de residus, es presenten davant l’Organisme de Gestió Tributària.

Els tràmits de recollida concertada de voluminosos i poda es realitza a partir de trucada telefònica prèvia a la concessionària del servei de recollida de residus municipals (900 264 272, atenció de 9h a 15h de dilluns a divendres, excepte festius nacionals), qui indicarà els termes necessaris per aquest servei (límit i tipus de residus admesos, data i horari de la recollida, etc.).