Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Data i hora oficials: 15:47 | 14/07/2024

Procés selectiu per a la provisió temporal d'un lloc de treball de Tresorer/a

Les persones interessades caldrà que presentin la seva sol·licitud per prendre part en la convocatòria en el termini de cinc dies hàbils a comptar a partir de l’endemà de la publicació de l’anunci en el tauler d’anuncis electrònic de la corporació.

Es presentarà preferentment per via telemàtica, però també es podrà presentar i formalitzar a través del registre general de l’Ajuntament o per qualsevol dels altres mitjans que estableix l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

En aquesta instància cal adjuntar el currículum el màxim detallat de la persona, tot incloent l’experiència i la formació professional. Les persones interessades han de disposar dels originals dels certificats acreditatius de la formació i de l’experiència laboral esmentades en el currículum i els han de presentar en cas que els siguin requerits

ANUNCI DE CONVOCATÒRIA I BASES 14juny(PDF)

ANUNCI DE CONVOCATÒRIA I BASES  27juliol(PDF)