Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Data i hora oficials: 16:11 | 17/07/2024

Viladecavalls Clima

Sumem per un canvi positiu per a tothom.

Viladecavalls Clima és una estratègia climàtica que és la suma de dos plans per assolir una reducció del 55% de les emissions del CO2 l’any 2030 (amb un Pla de Transició energètica local) i també a estar més preparats pels efectes de l’escalfament global (amb un Pla d’Acció local d’adaptació al canvi climàtic).

Flyer informatiu Viladecavalls Clima

image

Per què cal actuar?

L’any 2030 s’apropa. Un horitzó temporal amb molts reptes ambientals a resoldre, al món, a Europa i també aquí, a Viladecavalls. Les onades de calor cada cop són més freqüents i afecten a un 14% de la ciutadania del municipi (persones amb 65 anys o més). Percentatge que en un futur s’incrementarà ja que l’esperança de vida tendeix a augmentar. Onades de calor també afecten els cultius, que no només es veuran alterats per un increment de les temperatures sinó també per una major freqüència de sequeres i per tant, una menor disponibilitat d’aigua. A més, estem parlant de disposar de menys recursos hídrics no només per regar els nostres camps sinó també per abastir a la població.

En aquest context de fenòmens climàtics cada cop més extrems (més calor, més pluges torrencials, més sequeres, més incendis, més inundacions, etc.) la nostra resposta és molt probable que impliqui un major consum d’energia per protegir-nos de les altes temperatures amb l’ús de l’aire condicionat, per exemple. Mesures que no tothom podrà aplicar de la mateixa manera ja que les desigualtats socials, que tendeixen a l’alça, faran que l’accés a serveis energètics bàsics com la calefacció, l’aire condicionat, la il·luminació, la mobilitat i l’ús d’electricitat no estiguin a l’abast de tothom. La pobresa energètica és ja una realitat que afecta Viladecavalls. Entre l’any 2017 i 2019 es van comptabilitzar un total de 4 peticions de visites a llars vulnerables.

Viladecavalls no pot ni es vol quedar de braços creuats. Vol prendre mesures ja. Avançar-se a allò que ha de passar i que ja està passant, actuant ara i sumant totes les seves polítiques públiques. L’objectiu final és promoure un ús més sostenible dels recursos i una reducció de les emissions associades, i també unes mesures per adaptar-se millor a totes les conseqüències derivades del canvi climàtic.

MicrosoftTeams-image (5).png
4527d790-be1c-4443-8a99-08991f877cb0.jpeg
large.jpeg

Estem en emergència climàtica però tenim un Pla

Un total de 72 accions per fer front a l’emergència climàtica

Viladecavalls Clima esdevé un paraigües per totes aquelles accions, normatives i iniciatives amb un objectiu comú: fer front al repte climàtic que tenim per davant. I cal fer-ho des de la reducció del consum d’energia, des del foment de les energies renovables, des d’una major resiliència amb sistemes de prevenció de riscos ambientals (climàtics), amb un menor consum d’aigua, amb una mobilitat més sostenible, amb el foment del verd i la biodiversitat, amb la justícia climàtica, l’economia circular i l’urbanisme. I també amb una major formació i sensibilització entorn la transició energètica i climàtica

Viladecavalls Clima compta amb 72 accions que cerquen un triple objectiu:

 • Una gestió eficient dels recursos (48 accions), tant energètics com hídrics i materials. Això també cerca una major independència energètica i una menor pobresa energètica (menys consum d’energia, energies renovables, economia circular i menys consum d’aigua, mobilitat sostenible i justícia climàtica).
 • Una major resiliència municipal per fer front als efectes del canvi climàtic (12 accions), amb accions dirigides a reduir riscos climàtics com incendis, inundacions, temporals i sequera (més resiliència, protecció i conservació del verd i la biodiversitat, i també urbanisme i clima).
 • Un govern compromès amb la ciutadania, ja que sense la ciutadania no es podrà fer front al gran repte climàtic existent (12 accions). Cal doncs, mantenir la relació amb l’entorn i  entendre les polítiques que s’impulsen per voler formar part del canvi necessari. I això es pot fer des de la formació, la sensibilització i la comunicació.

 Un Pla que és la suma de plans: un per mitigar i un per adaptar-nos

Per impulsar aquest triple objectiu, Viladecavalls Clima compta amb dos plans que sumats ens ajudaran a assolir una reducció del 55% de les emissions del CO2 l’any 2030 (complint així les directrius marcades des de la Unió Europea) i també a estar més preparats pels efectes de l’escalfament global. Es tracta del PAESC, una estratègia de planificació energètica i climàtica local que compta amb:

 • Un Pla de Transició energètica local (o Pla d’Acció per la mitigació), amb 52 accions que un cop implementades suposaran un estalvi de 17.765 tCO2eq per a l'any 2030, és a dir, una reducció del 55,7% respecte a les emissions de l'any 2005 (que eren de 31.729 tCO2eq) amb un cost estimat de 1.437.998 €. Però el cost de no actuar seria molt superior, concretament de 15.213.993€ a 15 anys vista
 • Un Pla d’Acció local d’adaptació al canvi climàtic, que compta amb 20 accions que han de permetre augmentar la resiliència del municipi enfront els impactes del canvi climàtic)

Per reduir les nostres emissions tenim un Pla de Transició energètica

Per assolir la reducció d’emissions previst, Viladecavalls ha de fer un ‘pla de xoc’ ja que actualment aquestes se segueixen augmentant respecte l’any 2005, quan el que es vol és reduir-les en un 55,73% (resultat de la reducció del consum energètic en un 45,71%). El repte no és menor. Per poder aconseguir-ho cal comptar un full de ruta per transitar cap a un altre model energètic. I el tenim.

Els grans reptes energètics de Viladecavalls

 • La major part de les emissions de COeq prové del sector del transport, per tant, cal transformar la manera en què ens desplacem pel nostre municipi.
 • La tendència d’increment del consum energètic, sobretot en el sector terciari (comercial i de serveis). Això ens porta a impulsar polítiques, normativa, formació i sensibilització dirigida a aquest sector i el seu públic.
 • Un accés al vehicle elèctric encara limitat a rendes altes que ens mou a promoure polítiques equitatives i de foment de la mobilitat sostenible, més enllà del vehicle privat (sigui a motor o elèctric).
 • Una forta dependència energètica de l’exterior que volem reduir amb la implantació d’energies renovables, tant en equipaments públics com en habitatges. Comptem amb moltes cases unifamiliars i pocs habitatges per edifici, de manera que la implantació de fotovoltaica per autoconsum és una gran oportunitat per ser més autosuficients a nivell energètic i també més sostenibles en el nostre consum d’energia.

 Com reduir les emissions a Viladecavalls?

 • Reduint la dependència energètica de l’exterior de dues maneres: consumint menys energia i augmentant la producció local.
 • Descarbonitzant el sector residencial i terciari millorant l’eficiència dels habitatges i incrementant l’ús d’energies renovables amb bonificacions de taxes, rebaixes d’impostos i serveis de facilitació d’instal·lació d’aquestes tecnologies netes.
 • Avançant en la mobilitat sostenible amb un increment de l’oferta de transport públic per reduir la necessitat de fer servir el cotxe privat, millorant l’accessibilitat a peu i en bicicleta al centre del municipi, etc. En definitiva, fent que l’opció de fer servir el cotxe privat no sigui la més eficient ni la més òptima.
 • Electrificant el parc mòbil per reduir la nostra dependència energètica de combustibles fòssils externs, que a més de generar emissions ens fan vulnerables front un sistema energètic mundial inestable.

 No partim de zero: projectes energètics de Viladecavalls

Viladecavalls, però, no comença de zero. Fa anys que està treballant per transitar vers un model més sostenible i ho està fent amb dos importants punts a favor:

 • La presència d'un gestor energètic, d’un equip de tècnics municipals amb una visió transversal i d’un programa de compatibilitat energètica municipal.
 • Un important compromís polític per avançar cap a la transició energètica.

I gràcies a la feina feta fins ara, ja es poden explicar alguns casos d’èxit que demostren com és possible actuar i obtenir resultats que suposen un clar benefici per a tothom, tant a curt com a mig i llarg termini. T’expliquem alguns dels projectes que estan sumant a que Viladecavalls Clima passi de ser una estratègia a ser una realitat.

Pel que fa a la reducció dels consums d’energia:

 • S’han certificat energèticament edificis municipals per reduir-ne el consum a partir de la detecció d’accions de millora. Alguns exemples són les escoles Rosella, Ros Blanc, la ZEMNU i l’Escola de Música.
 • S’han instal·lat equips de mesura elèctrica en edificis municipals i desenvolupament d’una plataforma digital que possibiliti el seguiment i la detecció de possibilitats de millora per reduir el consum.
 • S’ha renovat l’enllumenat públic. Ja s’han executat dues fases, amb la renovació de 1.090 punts de llum a LED i 196 punts als polígons industrials. La tercera fase es troba en fase de projecte i preveu la substitució de 1.200 punts de llum a LED a la resta del municipi.

Pel que fa a la implementació d’energies renovables:

 • S’han substituït calderes de gas per altres de biomassa: una compartida per l’Escola Rosella i l’Escola de Música, ja executada; i d’altres en projecte, com la Zona Esportiva Nucli i Can Trias i la compartida entre l’escola Ros Blanc i Centre Cívic Paco Cano.
 • S’han realitzat instal·lacions fotovoltaiques en edificis municipals, entre les que s’han executat algunes individuals a l’edifici de la biblioteca i de l’Ajuntament (ambdues de 15 kW) i estan en projecte tres compartides al Centre Cívic Paco Cano (de 60 kW), a l’Escola de Música (de 50 kW) i a la piscina can Trias (de 20 kW).
 • S’ha simplificat el tràmit i s’ha elaborat una guia de tramitació per la realització d’instal·lacions fotovoltaiques i la seva posterior bonificació de l’IBI.

Pel que fa a la mobilitat:

 • S’han instal·lat punts de recàrrega de vehicle elèctric en via pública, concretament dos semi ràpids a la Zona nucli (Carrer Baix) i Zona Can Trias (Avinguda Barcelona). Es troba en projecte un altre també semi ràpid al pàrquing del carrer Orenetes.
 • S’està elaborant l’Estudi de Mobilitat Urbana Sostenible de Viladecavalls
 • S’estan impulsant diferents actuacions per a la millora de la mobilitat en bicicleta a Viladecavalls.

 Per ser més resilients tenim un Pla d’Adaptació al Canvi Climàtic

 En què som més vulnerables?

Els principals riscos associats al canvi climàtic que pateix i pot patir més a partir d’ara Viladecavalls són:

 • Onades de calor
 • Onades de fred
 • Inundacions i riuades
 • Pujada del nivell del mar
 • Sequeres i escassetat d’aigua
 • Incendis forestals
 • Tempesta
 • Erosió
 • Esllavissades
 • Precipitació extrema

Aquests riscos afecten especialment als valors paisatgístics i de biodiversitat del municipi, seguit una major freqüència d’onades de calor, sequeres i una menor disponibilitat d’aigua i els seus efectes directes sobre els boscos i els cultius.

Pel que fa a les onades de calor, tot i que el seu grau d’afectació és mitjà, resulta de gran importància els efectes que té sobre la mortalitat de la població denominada ‘dèbil’ (edat major o igual a 65 anys). El 14% de la població de Viladecavalls se situa en aquest grup i considerant que l’esperança de vida tendeix a incrementar-se, encara serà un percentatge més alt en unes dècades.

D’altra banda, si els períodes de sequera incrementen la seva freqüència i durada es preveu que:

 • podrien donar-se problemes d'abastament tant als habitants del municipi, com del verd urbà com en els cultius. De la mateixa manera, la capacitat dels aqüífers podria veure minvada.
 • l’agricultura i la ramaderia es podrien veure’s afectats.
 • el deteriorament de l'entorn per l'ocurrència d'episodis de sequera o altres riscos climàtics descrits poden afectar a diferents rutes turístiques vinculades a activitats de senderisme, atès la pèrdua del paisatge.

Finalment, un altre aspecte a tenir en compte és l'increment de la demanda energètica promogut per l'increment de les temperatures. L'increment dels dies de calor extrema porta amb si un increment de la demanda energètica, de manera que podrien produir-se talls intermitents en el subministrament elèctric. A més, aquest risc se suma a l'existència d'habitants en situació de pobresa energètica, entesa com "Situació en què una unitat familiar o una persona són incapaços de permetre els serveis energètics bàsics (calefacció, aire condicionat, il·luminació, mobilitat i electricitat) per garantir un estàndard de vida decent, a causa de la combinació de baixos ingressos, despeses energètiques elevats i baixa eficiència energètica de les seves llars". A Viladecavalls, entre 2017 i 2019, es comptabilitzaren un total de 4 peticions de visites en llars vulnerables, per això s'ha considerat aquest factor un element vulnerable per al municipi. Per això s’incorporen al Pla d’Acció per l’Energia Sostenible i el Clima (Viladecavalls Clima)  mesures per pal·liar aquest fet.

Com s’adapta Viladecavalls als efectes del canvi climàtic?

 • Apropant la ciutadania al territori des d'una perspectiva de respecte a la cultura local, per aconseguir una major implicació en les polítiques climàtiques impulsades.
 • Col·laborant en la difusió d'informació per augmentar la resiliència de la ciutadania en relació al canvi climàtic, amb informació relativa als centres de salut d'interès per a la ciutadania. D’aquesta manera es pretén disminuir el risc de proliferació de vectors infecciosos, així com millorar la resiliència de la ciutadania davant els diferents impactes que afecten la salut com onades de calor, plagues, pol·lució.
 • Sensibilitzant la ciutadania sobre l'ús sostenible de l'aigua i augmentant l'eficiència energètica en el sistema de distribució i drenatge del municipi.
 • Incorporant criteris relacionats amb l'adaptació al canvi climàtic en la planificació urbanística, acoblant-se a les situacions climàtiques futures previstes.
 • Incrementant la resiliència de la zona urbana contemplant la necessitat d'adaptació al canvi climàtic en els processos de disseny de l'ordenació urbana.
 • Millorant la integració entre el municipi i el medi ambient per aprofitar les oportunitats que l'entorn ofereix per al gaudi lúdic de forma ambientalment sostenible (rutes verdes, horts socials etc.), i per al seu ús amb fins d'educació ambiental.
 • Incentivant l'eficiència energètica i la integració de criteris bioclimàtics en l’edificació per a una major resiliència de la ciutadania davant els esdeveniments extrems relacionats amb les temperatures.
 • Promovent Plans de Prevenció d'incendis i inundacions que permetin anticipar els diferents riscos i impactes de forma ordenada i controlada.
 • Pal·liant els casos de pobresa energètica que es donin en els habitants del municipi, a través d’ajudes, assessorament, sensibilització i disseminació de la informació, etc.

 No partim de zero: projectes d’adaptació climàtica de Viladecavalls

 • Aprovació definitiva de l’Ordenança reguladora sobre actuacions en cas de mosquit tigre i vespa asiàtica.
 • Promoció del turisme sostenible amb la realització de campanyes específiques.
 • Aprovació del Pla de Prevenció d’Incendis (PPI) 2022-2026.
 • Manteniment de la franja perimetral de protecció contra incendis en urbanitzacions.
 • Activació del sistema d’alertes de risc ambiental local.
 • Definició dels Protocols d’actuació en cas d’onades de calor.
 • Aprovació definitiva de l’ordenança reguladora del manteniment i tancat de parcel·les.